Om QR Care

QR Care, del av QR Work AB, startade sin bemanningsverksamhet under vintern 2013 och har sedan dess varit medlem i Almega Bemanningsföretagen. Som auktoriserat bemanningsföretag har vi åtagit oss att följa Almegas etiska regler men även kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden.

Som underrubrik till företagets logotype gjordes förtydligandet ”Det personliga bemanningsföretaget” vilket återspeglar det faktum att vi sedan starten insett fördelarna med en nära och personlig kontakt med samtliga våra anställda.

Våra anställningsavtal innehåller ett flertal ”mjuka värden” varav många överträffar avtalsreglerade/lagstiftade delar och genom detta vill vi skapa en högre social trygghet för vår personal även under tidsperioder man inte arbetar. Vår övertygelse är att detta är den enda vägen för att bygga ett framtida vinnande koncept vilket vi regelbundet också får bekräftelse på av både uppdragsgivare som anställda.

Vi har även eftersträvat att förenkla hela processen från en initial intresseanmälan till oss och till det faktum att vi lämnat anställningsavtal och gjort klart med ett passande bemanningsuppdrag.

Vill ni ha mer information kan ni kontakta oss via mail, info@qr-care.se . eller tfn 0920-130 60.

Är du intresserad av att jobba för oss?